picture
picture
Initierend  Beeld     
Een gelijkend verband leggen
herhaling en uitbreiding  AA1201
Primitief perspectief
123
Uitbreiding van de straal
Afspraken
AA2101
AA3101
AB1101
BA1201
Engels
                        opkomst van het beeld                        1983
 
AA1101                                                                  duikelaar
wat zich bij het waarnemen het eerst presenteert
metafoor voor het nieuwe, jonge
toegevoegde waarde: het emotionele    (het semiotische aspect)
verschijningsvorm   (zo toont het zich, zo "zegt" het zich)
1
0