picture
picture
Initierend  Beeld     
Interne betrekkingen    Gelijkheidsrelaties
herhaling en uitbreiding (AA1201)
Schemata: serie 1
123
Motorkracht: uitbreiding van de straal
Eenzijdig doorgeven
AA2101
AA3101
AB1101
Engels
drawing:herrijzenis 1983 
 
AA1101                                                
metafoor voor het nieuwe  
gelijkheidsrelaties: grondleggers van het substitutie proces
interne betrekkingen
kwaliteiten, "suchness"
Hulplijnen
Blauw zwaailicht