picture
picture
Initierend  Beeld     
Het gelijkend verband
herhaling en uitbreiding  AA1201
123
Primitief perspectief
Gebruik
Uitbreiding van de straal
AA2101
AA3101
AB1101
BA1201
Engelse versie van de pagina
Hulplijnen
Blauw zwaailicht   Blue light
AA1101                                                                  duikelaar
eerste moment van inleving
metafoor voor het nieuwe, jonge, krachtige
meerzinnig
toegevoegde waarde: het emotionele    
verschijningsvorm   Zo toont het zich, zo zegt het zich.
'zero' state   
tegenpool   BB3101
het opkomen van het beeld                   1983