verticale verschuivingen: "swayed by impressions"
horizontale verschuivingen
verticale verschuivingen
tijden bij elkaar brengen voor composities van figuren
het strakke koord, het slappe koord
het gebeurlijke, contingency