verticale verschuivingen: "swayed by impressions"
horizontale verschuivingen
verticale verschuivingen
snelheden optellen voor het componeren van figuren
het strakke koord, het slappe koord
het gebeurlijke, contingency