picture
enkele laag
compositie uit reeks 1
de gezamenlijke hoogte van de 6 registers is gelijk aan de lengte van de straal van de cirkel: motorkracht
-75°....
-60°....
-45°....
-30°....