picture
de gezamenlijke hoogte van de 6 lagen is gelijk aan de lengte van de straal van de cirkel: motorkracht
AA3103 wijdste verticale uitslag
-75°....
-60°....
-45°....
-30°....