AA2101
<

"Een indruk is per definitie een dubbel ding: half deel van
het object dat we beschouwen, half verzonken in ons zelf."

Waarschijnlijk vertaald uit Pr.