lichtpuls "+"    lichtpuls "-"    en hun getemperde variaties
picture
picture
picture
picture
set a enten op set b: 
set  a     
semiotisch vierkant
cf tegengestelde paren
vertellingen 1