Serie   2    0101-0104
Serie    1
Verdere vermindering
Brenger van ideeën
De laatste van de eerste reeks, de eerste van de tweede reeks. In het grotere geheel: koppeltekens..
Ja maar ook één enkele zich verminderende semiotische reeks.
"The essence of a sign is its translation into a further sign"     Peirce
Zoom in, zero in