Serie    1
Serie   '2'    
Brenger van ideeën
De laatste van de eerste reeks / de eerste van de tweede reeks
Néé, één enkele zich verminderende reeks.
Zoom in, zero in