Reeks   2    0101-0104
Reeks   1
Verdere vermindering
Brengers
De laatste van de eerste reeks
De eerste van de tweede reeks          
Ja, maar samen zijn ze ook één enkele zich verminderende semiotische reeks !!
("The essence of a sign is its translation into a further sign"    Peirce )
Zoom in, zero in