De tijd die Henri toegewezen krijgt      
trechter
lumen
x,y locaties in henri's house   
don't block the box
A B 2 3 0 1
de ruimte wordt opnieuw bepaald
space is redefined
voor de getalsmatige omgrenzing een deelbaar getal nemen                    approximation, benadering