picture
De satelliet
   Vliegtuig van buiten
      Vliegtuig van binnen
      De kleur van beweging
      De hé de hó
De ah de oh
Beweging 6
Beweging 5
Beweging 4
Boodschappers
    Winst aan kracht
    Namen
    Noemen
    Lijn
Observation deck
Outside an Airplane
Inside an Airplane
The color of movement
The hé hó song
The ah oh song
Movement 6
Movement 5
Movement 4
Envigorated
Messengers
Names
On line
Bewegingen 5 en 4 in taal-tekens
Margreet Gilroy   vertalingen     
Jan Noordhoek    stem