picture
De satelliet
   Vliegtuig van buiten
      Vliegtuig van binnen
      De kleur van beweging
      De hé de hó
De ah de oh
Beweging 6
Beweging 5
Beweging 4
Boodschappers
    Winst aan kracht
    Naam
    Met de blik volgen
    Lijn
Ritje
Observation deck
Outside an Airplane
Inside an Airplane
The color of movement
The hé hó song
The ah oh song
Movement 6
Movement 5
Movement 4
Envigorated
Messengers
Rushing ahead
Line
BEWEGINGEN 5 EN 4: BEELD-TEKENS VERTAALD in WOORD-TEKENS
MARGREET  GILROY  VERTALINGEN ENGELS
JAN NOORDHOEK    STEM
PERFORMANCE 2