beweging zes
beweging vijf
beweging vier
boodschappers
naam
lijn

Winst aan krachto


Nadat ik

het geluk op straat gevonden had

door als een dwaas pratend in mezelf

op een kruispunt te gaan staan

en er getuige van was

dat licht vorm en functie bracht

waar ze eerder nog niet was,

keek ik naar boven

waar ik zag dat wat zich zojuist had afgespeeld

wat ik op dat kruispunt waargenomen had,

werd op getild en met mij erbij

in een grijze wolk verdween
o

Maar telkens als die wolk beschenen wordt

door één of ander hemellichaam, zon, maan

of wat daar maar voor in de plaats mag staan

worden de vormen zoals ik ze had gepresenteerd

niet alleen in ruimte maar ook in tijd gezet:
o

Tekens, die niet zo als eerst

los van elkaar naar hun werk toegaan

elk apart functies uitoefenen

in het algemeen

helemaal alleen

op een abstracte plaats

in een onbekend land

in een denkbeeldige tijd

ver terug of ver vooruit

maar dán, op dit of dat moment

- gedurende kortere of langere perioden -

dáár, op die en die plaats

lager of hoger, naar voor of naar achter

meer naar links of naar rechts

- in door hen gemaakte stationnen -

met elkaar betrekkingen aangaan

elkaars werking ondergaan

elkaar pushen en pullen

elkaar trekken en duwen

totdat ze hun taken hebben volbracht

en op vakantie mogen gaan.
o

Als je me herkent in één van hen

groet me dan en zeg het voort:

Heleen Waterbolk, Heleen Waterbolk

is teruggekeerd!