repre Boekenkast 2
<

Haarlem 1955     Boekenkast vervolg

zo tegen je twaalfde had je genoeg van kinderboeken, maar iets anders was er niet zo maar, kant en klaar. Vandaar mijn fascinatie met die boekenkast. Je greep de boeken uit de kast op kleur van het omslag en herkenning van woorden. Er waren pocketboeken kleiner dan de anderen, er waren atlassen, die lagen plat en staken uit.
o

Op één van de omslagen van een pocketboek was of leek een grote strik afgebeeld. Rood en blauw. Daarachter lijnen. Het was daar zwart, wit.

Ik dacht dat, ik zag dat omdat ik vaak strikken had gedragen.Bij het spelen waren ze een obstakel omdat ze steeds steeds uit mijn haar gleden. Lastig bij het rennen. Altijd gekreukeld, hier mooi strak.

Dat herinneringsbeeld had, toen ik voor het eerst naar dat omslag keek, voorrang gekregen.
o

Veel later zag ik het pocketboek weer terug. Ik was verrast. Het ging om een schets van een Renaissance stadsgezicht, de "strik" was een schematische afbeelding van een centraal perspectief over dat stadsgezicht heen gelegd.
o

Film gaf ons het Renaissance centraal perspectief weer terug. We consumeren nog steeds dag en nacht, op allerlei manieren en over de hele wereldbol massa's centraal-perspectiefjes.
o