<


De Lezer studietijd Groningen 1961-68     Winst aan Kracht
o

Er was een fijne studiezaal in de tot faculteit omgebouwde villa. Je studeerde daar met jongere en oudere jaars. We zaten er elke dag voor een langere periode. Er was toen temidden van al die studerenden n student, een jongere jaars die me opviel. We waren allemaal op zoek naar een goed onderwerp voor een scriptie en hij had zijn onderwerp al gevonden. Het "Verhaal" in n of ander eeuw. Ik was een beetje jaloers op hem. Wat een goed idee!

o

Maar he hij studeerde, welk beeld dat opleverde dat was wat ik vooral onthield: tegen de tafel aan, voorover gebogen, zat hij heel dicht op zijn tekst. Volgde de regels met het vingertje. Hij was in opperste concentratie, keek niet op of om gedurende lange uren. Zijn hoofd raakte het boek. Het kan zijn dat er door mijn gezichtspunt sprake van verkorting was. Maar dát was het beeld dat ik op mijn netvlies kreeg. Wat fascineerde me zo ? Waarom onthield ik dat beeld? Was het om het gevoel dat ik er bij kreeg?
o

Misschien. Maar het was vooral die uiterlijke vorm. Die samenstellende delen van een heel verschillende aard, die gedurende een bepaalde tijd zo intens bij elkaar hoorden. In de drukke wereld buiten trof ik diezelfde tegengestelde maar aan elkaar gekoppelde componenten aan. Ik probeerde ze later te schetsen met grafiet of rietpen. Chauffeurs aan stuur en dashboard gekleefd. Spelers in speelhallen die vastzitten aan hun consoles.

Er lijkt een magisch en magnetisch verband tussen de delen te zijn.

Zo is het ook met mijn opstelling. Massas's die tijdelijk één lichaam met de machinerie van verkeerslichten zijn, van vorm veranderend bij de wisseling van de lichtkleur. Terwijl de tastzin en het visuele zintuig een soort samenspel aan gaan. Die gehele opstelling lijkt een soort perceptuele ruimte te maken.

Een belangrijke gemeenschappelijkheid tussen al die hybride vormen waarvan we met ons lichaam deel van uitmaken is ons geloof in die samenstellingen. We geloven aan de winst aan kracht die die combinatie ons oplevert. We hebben zelfs de stellige overtuiging.
o

Ps  Zo had mijn lichte jaloersheid op die student te maken met mijn geloof aan zijn ophanden zijnde vermeerderde kracht. Ik ging er van uit dat geletterdheid kracht gaf. Ik zou via de boeken die ik las extra ervaringen op doen. Ik zou meer besef krijgen, scherper opmerken. Ik zou een soort mentale kracht krijgen. Althans dat hoopte en wenste ik.
o

Ps Je probeert het zuiver visuele de overhand te laten krijgen. Het één na de ander, het toen en toen en toen, kortom het verhaal, voldoet niet. Je zult proberen een gelijktijdigheid te krijgen. Dat kan alleen door de figuren met verschillende snelheden in beweging te zetten, tegelijkertijd en uit één bron. Zodat je met je visnet meerder visjes vangt.

oo

o
o
o